Publicaties

Culturele diversiteit en de opleiding Docent Muziek
Klik op de omslag van de publicatie 'Divers' van het lectoraat Kunst- en cultuureducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten voor mijn onderzoek over culturele diversiteit en de opleiding Docent Muziek.