Reportage Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam is bezig met het invoeren van het Basispakket. Dit houdt in dat kinderen in groep 1 tot en met 8 van het Basisonderwijs wekelijks twee tot drie uur cultuuronderwijs krijgen, waarvan één uur muziekles en één uur beeldende vorming of cultureel erfgoed. Voor de website  http://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur-sport/kunst-cultuurbeleid/muziekeducatie/pilot-muziekeducatie/ fotografeerde ik een aantal muzieklessen. Ook interviewde ik een aantal betrokkenen en maakte ik van hen een portretfoto.