Algemene voorwaarden

Bureau81 hanteert de algemene voorwaarden, zoals deze zijn opgesteld door de FotografenFederatie.
Algemene Voorwaarden FotografenFederatie 2011

Het auteursrecht van de foto's is ten alle tijden eigendom van Bureau81. Bureau81 mag de gemaakte foto's van de opdrachtgever gebruiken voor promotiedoeleinden op internet (zoals portfolio, blog en sociale media) en in drukwerk (zoals flyer). Tenzij dit nadrukkelijk anders is besproken met de opdrachtgever. De opdrachtgever ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door Bureau81 te publiceren. 

Bij opdrachtgevers bestaat er soms onduidelijkheid over auteursrecht. De FotografenFederatie heeft met een simpel kaartje de 10 belangrijkste afspraken onder elkaar gezet.
Tien geboden kaartje FotografenFederatie